KRAJNJE SELO PREMA PUTU KA BUGARSKOJ Turistički biser prebogat programom za planinarenje, šetanje i slikanje lepota Srbije (VIDEO)

Lepote Srbije

20:00

Turizam 0

Dojkinci su naselje Grada Pirota u Pirotskom okrugu. Prema popisu iz 2011. ima 176 stanovnika (prema popisu iz 2002. bilo je 273 stanovnika).

KRAJNJE SELO PREMA PUTU KA BUGARSKOJ Turistički biser prebogat programom za planinarenje, šetanje i slikanje lepota Srbije (VIDEO)
Printscreen/Youtube

Ovde se nalaze Crkva Svetog Nikole u Dojkincima, Zapis miro Gogića kruška (Dojkinci), Zapis Gogića obrok (Dojkinci) i Zapis obrok Sveti Đorđe 1888 (Dojkinci).

Ovde su rođeni episkop Jovan Ilić (1884-1975) i profesor Bogoslovskog fakulteta Jordan P. Ilić (1883-1950).

Istorija


Možda vas zanima:


Možda vas zanima:

Prvi put se Dojkinci u istorijskim, pisanim materijalima, pominju u turskim defterima iz 1576–1577. godine, kao Dojkinče. U tom dokumentu se navodi da selo ima sedam dželepeških domaćinstava i pripada srezu Pirotskom. Ovo znači da je selo imalo sedam domaćinstava koja su imala više od 25 ovaca, a na svakih 25 ovaca su davala po jednu ovcu dželepeškog danka. Ostala domaćinstva nisu imala tu obavezu. Ne pominje se koliko je selo imalo ukupno domaćinstava. Sledeće pisano svedočanstvo o Dojkincima nalazi se u turskom defetru iz 1606. godine. Ovde se navodi da su ispunjene vojničke obaveze (porez na posed) od strane četvorice meštana: Stojana Peninog, Jote sina Lalinog, Dimitri Bojčina i Petka sina Milenovog.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

 

 

Prvi sačuvani popisi sela obavljeni su prilikom dolaska turske uprave na ove prostore. Prvi zapis naziva sela obavljen je od strane turskog činovnika. Imajući u vidu specifičnost turskog jezika i pisma, kao i nedovoljnu pismenost samih lica koja su vodila popise, moguće je da je pri prvom upisivanju naziva sela došlo do greške, pa je umesto Doj(č)ćinci upisano Dojkinci, odnosno Dojkinče. Ovo potvrđuje i činjenica da su Turci, pri jednom od kasnijih popisa (1606. godine), selo evidentirali pod nazivom Dojkinče. Međutim ostalo je "Dojk" umesto "Dojč··, ili "Dojko" umesto "Dojčin–. Kasnije se taj naziv samo prepisivao sve do današnjih dana. Pored toga, ime Dojčin je, u pirotskom kraju, a posebno u Visoku, bilo veoma često ime, dok se Radojko u starim dokumentima uopšte i ne pominje.

Mesto se 1880. godine nalazilo u bivšem Visočkom srezu. Kao njegovo krajnje selo, prema Bugarskoj, a u okviru opštine Brlog. Tu je zabeleženo 76 kuća, sa 712 stanovnika (363 muškaraca i 349 žena), od kojih je samo šest muškaraca pismeno (jer radi samo muška škola). Poreskih glava u selu ima 135.

Od Pirota do mesta Ržane bilo je 25 kilometara ili šest sati hoda. Iz Ržane se moglo putem ići dalje - u Brlog i Dojkince (1895). Dojkinci sa selima Brlog i Jelovica 1901. godine pripadaju Brloškoj opštini, u Nišavskom srezu. Na molbu stanovnika Dojkinca, Kralj Petar je 13. januara 1909. godine doneo ukaz, po kojem se Dojkinci odvajaju od Brloga, i čine zasebnu opštinu.

U mesnoj školi je 1882. godine držan godišnji ispit u prisustvu D. Aleksijevića direktora škola u Pirotskom okrugu. Između sela Dojkinci i Brloga postojalo je rivalstvo. Brložani su tada slali svojih 20 đaka u Dojkince, a to im je teško padalo. Tajno su zato pravili svoju školu, težeći da "preotmu" 100 učenika iz Dojkinaca. Brlog je bio sedište opštine, pa je tu bila "vlast". Izaslanik Aleksijević je savetovao Dojkince da i oni počnu praviti svoju školu. Čak iz Požarevca dolazi u Dojkince za učitelja aprila 1886. godine Mihailo Jović. Februara 1887. godine dolazi u mesnu školu na rad učiteljski zastupnik Stanislav Genčić. Učitelj u mesnoj školi juna 1896. godine je Nedeljko Petrović, 1899. godine radi učitelj M. Isajlović. Pripremali su se meštani 1903. godine da krenu gradnju školske zgrade. Po molbi se tu premešta 1906. godine učitelj Jordan Ilić. Tu se 1907. godine nalazi muška četvororazredna osnovna škola.

U Dojkincima celo selo (110 kuća) radi drvorezačke izrade predmeta. U ataru sela je Dojkinačka reka na čijoj obali prirodno raste vredna smrčeva šuma. Naročito je tu razvijen od davnina stolarski zanat.

 

 

Položaj


Selo Dojkinci se nalazi na jugozapadnom delu Stare planine,u kotlini koja se pruža pravcem severozapad-jugoistok. Samo naselje je locirano na nadmorskoj visini od 800 metara, a od Pirota, administrativnog centra, udaljeno je 37 kilometara i poslednje je na putu za Srednji Visok. Prema položaju i razmeštaju kuća, Dojkinci se mogu svrstati u zbijeni tip naselja, a samo je manji, odnosno jugoistočni deo (donji kraj) odvojen stotinak metara od glavnine sela (srednji i gornji kraj).

Selo je presečeno vijugavim tokom Dojkinačke reke, tako da su na glavnom putu izgrađena dva mosta. Područje Dojkinaca zahvata površinu od preko 76 kvadratnih kilometara i, izuzev jugoistočne, sa svih strana je okruženo visokim planinskim masivima. Posmatrano sa severa ka jugu, levu granicu atara čine: Tri čuke (1937 m), Tri kladenca (1900 m), Kopren (1935 m) i Lokve (1476 m), dok se desni pogranični prostor prostire pravcem: Krvave bare (1704 m), Bratkova strana (1943 m), Mramor (1760 m), Vrh (1588 m) i Sibina čuka (1296 m).

Dojkinačka reka izvire na mestu zvanom Tri kladenca, ispod grebena Tri čuke, na nadmorskoj visini od 1900m. Na svom putu, dolinom dojkinačkog atara, priključuju joj se oko dvadesetak većih i manjih potoka, među kojima su, sa leve strane značajniji: Lisevski, Neđulovski, Šalavardin, Javorski i Žuberna. Sa desne strane se u Dojkinačku reku ulivaju: Belčin, Bratkovski, Ravnobučki i Bislavski do.

Na oko 10 kilometara od sela se nalazi Ponor - zatvorena depresija, čija se uzdužna osovina poklapa sa opštim pravcem pružanja svih glavnih geografskih i tektonskih elemenata i dugačka je oko 700m, sa površinom od 230 hektara. Severni deo je sastavljen od tabličastog liskunovitog peščara, a južni, strmiji deo, koji se diže iznad dna oko 80m, od modrog paporovitog trijanskog krečnjaka.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by turisti.rs (@turisti.rs)

 

Prosečna starost stanovnika iznosi 64 godine.

 

 

Izvor: vikipedija

Komentari(0)

Loading