Impresum

Izdavač: Alo media system d.o.o. Beograd,
Kosovska 26/III

Direktor
Dragan Lazić

Direktor weba 
Nina Aralica

Odgovorni urednik portala
Dejan Novaković

Urednik foto sektora
Ognjen Radošević

Marketing i pr
Ivana Milenković

Advertajzing

Rajko Adamović direktor advertajzinga
Slavica Acković
Miloš Todorović

Redakcija
Tel: 011/400-32-40
Email: redakcija@alo.rs

Direktor
Tel: 011/400-32-50,
Email: office@alo.rs

Oglasi
Tel: 011/400-32-60,
Email: oglasi@alo.rs

Marketing
Tel: 011/400-32-61