ZANIMLJIVOSTI O RECI SAVI Nekad je bila granična, a sad je reka koja spaja dva dela Beograda

ZANIMLJIVOSTI O RECI SAVI Nekad je bila granična, a sad je reka koja spaja dva dela Beograda

Turizam

13:00

25 januar, 2022

Sava (osn. σα, σως ѕa, sos – jak, snažan, siguran), što je karakteristika ove velike reke. Sa sufiksom -ava, Sava je snažna reka koja bogu Zevsu (Dunavu) naliva nektar i hrani ga ambrozijom, da bi bio besmrtan i natprirodan. Od hidronima Sava vodi poreklo i ime Sabazios (Σαβαζιος), sa Save. U mitologiji, Sabazije je tračko-frižansko božanstvo. Njegov otac je Zevs, koji se u vidu zmije sjedinio sa Persefonom, Hadovom ženom u njegovim dvorima kraj reke Stiga.