REZERVAT PRIRODE NADOMAK BEOGRADA Pobegnite od gradske buke u pravi mali raj na Dunavu (FOTO)

Lepote Srbije

15:00

Turizam 0

Poznata je kao ostatak plavnih šuma koje su nekada dominirale dunavskim adama.

Ivanovačka ada
Shutterstock

 

Na svega 2.5 kilometara udaljenosti od sela Ivanovo i 21 km od Pančeva nalazi se specijalni rezervat prirode Ivanovačka ada.

Poznata je kao ostatak plavnih šuma koje su nekada dominirale dunavskim adama.

Sam rezervat obuhvata uzanu adu širine od 2-7 kilometara. Sastoji se od dve prostorne celine, šumskih odseka 46d i 46e, ukupne površine 6,7 ha. 

Ivanovačka ada Shutterstock
 

Ovde su prisutne autohtone vrste,kao što su: vez (Ulmus leavis Pallas 1784), pensilvanski jasen (Fraxinus pennsylvanica Marshall 1785), bela topola (Populus alba L.1753), crna topola (Populus nigra L.1753), bela vrba (Salix alba L.1753), hrast lužnjak (Quercus robur L.1753) i poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl 1804 subsp.oxycarpa (Bieb.ex Wild.)Franco& Rocha Alfonso 1971). Takođe, ističe se žutenjica, paninski subendem i divlja vinova loza, dok su nacionalno i međunarodno značajne biljne vrste:

Ivanovačka ada je i stanište brojnih životinjskih vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti, prvenstveno orla belorepana (Haliaeetus albicilla), čije se aktivno gnezno nalazi u granicama prirodnog dobra.

 

Komentari(0)

Loading