JEDNA OD NAJRAZVIJENIJIH BANJA Nastala u starom toku reke Ibar

Lepote Srbije

14:00

Turizam 0

Mataruška banja se nalazi u centralnoj Srbiji, pored Ibarske magistrale, udaljena 8 km od Kraljeva, i oko 180 km od Beograda.

JEDNA OD NAJRAZVIJENIJIH BANJA Nastala u starom toku reke Ibar
Printscreen

Mataruška Banja je najmlađa banja u Srbiji. Nastala je 1898. godine. Ibar je usled velikih količina padavina promenio tok i napravio sebi novo korito, a na mestu gde je Ibar prekopao novo i privremeno korito, pojavila se topla voda koja je mirisala na sumpor. Potencijal te vode prvi je uočio Milomir Vesnić službenik u kraljevačkoj opštini.

Za tu vodu zainteresovao je kraljevačkog lekara Dimitrija Antića. Uzorak vode dr. Antić poslao je dr. Marku Leku hemičaru koji će obaviti prvu analizu banjske vode. Rezultati analize pokazali su da su ključni sastojci ove vode sumpor-vodonik i natrijum-bikarbonat i da se pomenuta voda može koristiti u lečenju reumatskih oboljenja.

 

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Mataruška Banja ima najjaču sumpornu vodu u Srbiji, a ona dolazi sa dubine veće od 1000 metara. U balneoterapiji se koristi voda sa bunara 2 u kojem je temperatura 39-40°C i bunara 4 u kojem je temperatura 38-39°C. Voda se crpi sa dubine od 132 metara. Bunar 3 se ređe koristi, dok se bunar 1 više ne upotrebljava. Izdašnost vode bunara dostiže 27 litara u sekundi, a količina vode se ne menja tokom godine.

Mineralna voda je veoma lekovita, a glavni sastojak je sumporvodonik čiji su nedostaci u organizmu glavni uzročnici raznih bolesti. Terapijski efekat lekovite vode najbolje se ostvaruje kupanjem u toploj sumporvitoj vodi, pijenjem vode, vaginalnim ispiranjem blatnih obloga.

 

Komentari(0)

Loading