OVO TREBA DA ZNA SVAKI PRAVI DOMAĆIN Ovu molitvu treba da izgovori svaki član porodice tokom krsne slave

Lepote Srbije

19:00

Kultura 0

Oni tradicionalno pripremaju žito, slavski kolač i vino, ali i bogatu trpezu kojom će počastiti goste.

Slava
Shutterstock

 

Sezona slava je počela, a vernici širom Srbije sada pozivaju svoje prijatelje i porodicu da im se priključe na proslavi. Oni tradicionalno pripremaju žito, slavski kolač i vino, ali i bogatu trpezu kojom će počastiti goste.

Tada bi porodica trebalo da se pomoli za zdravlje i sreću, a evo kako glasi molitva za slavu:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Care nebeski, Utešitelju, Duše Istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, Riznico dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta).

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj (tri puta).

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin!

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Verujem u jednog Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo; Koji je radi nas ljudi i našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek; I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben; I Koji je Vaskrsao u treći dan po Pismu; I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca; I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, i NJegovom Carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetog, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke. U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu. Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih. I život budućeg veka. Amin!

OVO TREBA DA ZNA SVAKI PRAVI DOMAĆIN Ovu molitvu treba da izgovori svaki član porodice tokom krsne slave Shutterstock
 

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Svete, Jednosušne, Životvorne i Nerazdeljive Trojice: Oca i Sina i Svetoga Duha.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Presvet, prečiste, preblagoslovene, slavne Vladarke naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Časnog i životvornog Krsta Gospodnjeg, čija nas sila čuva i spasava od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Časnih nebeskih sila bestelesnih: šestokrilih Serafima, mnogookih Heruvima i bogonosnih Prestola, Gospodstava, Sila i Vlasti; Načala, Arhangela i Angela, i načalnika njihovih: Mihaila i Gavrila, Rafaila i Urila, Salatila i Jegudila, Varahila i Jeremila i ostalih svetih angela.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Časnoga i slavnoga Proroka, Preteče i Krstitelja Jovana, svetih slavnih proroka Mojsija i Arona, Ilije i Jeliseja, Davida i Jeseja, Samuila, Isaije, Jeremije, Jezekilja, Danila i ostalih svetih proroka.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Svetih slavnih i svehvalnih Apostola Petra i Pavla i četiri sveta evangelista: Mateja, Marka, Luke i Jovana; Dvanaestorice i Sedamdesetorice i svih svetih apostola.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Svetih i bogonosnih Otaca, koji prihvatiše i potvrdiše svetih Sedam Vaseljenskih Sabora, sabranih radi očuvanja pravoslavnog učenja Crkve.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Svetih Otaca naših velikih vaseljenskih učitelja: Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta, Atanasija i Kirila patrijaraha aleksandrijskih, Grigorija Čudotvorca i Nikolaja Mirlikijskog, Spiridona Trimitundskog, Simeona Bogoprimca i Lazara Četvorodnevnog.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Svetog Prvomučenika i Arhiđakona Stefana, svetih velikih Mučenika: Georgija Pobedonosca, Dimitrija Solunskog Mirotočivog, Teodora Tirona, Teodora Stratilata, svetih sveštenomučenika: Ignatija Bogonosca, Haralampija i Irineja Lionskog, svetih mučenika: Prokopija, Merkurija, Nestora, Lavrentija, Longina, Artemija i Trifuna, svete braće Makaveja i svetih četrdeset mučenika Sevastijskih; svetih mučenica: Tekle i Varvare, Nedelje i Efimije, Paraskeve i Katarine, Fotine i Marine i svih svetih mučenika i mučenica.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Prepodobnih i bogonosnih Otaca naših: Antonija, Pahomija, Makarija, Teodosija, Jeftimija, Maksima Ispovednika, Jovana Damaskina, Simeona Novog Bogoslova, Petra i Atanasija Atonskih, Sisoja i Kirijaka Otšelnika, Sergija Radoneškoga, Serafima Sarovskog i prepodobnih Matera: Pelagije, Teodosije, Anastasije, Evpraksije, Fevronije, Teodule, Efrosinije, Marije Egipćanke i svih Prepodobnih Otaca i Matera.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Svetih i čudotvoraca Besrebrenika Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona i Ermolaja i svih svetih Besrebrenika.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Svetih slovenskih i srpskih prosvetitelja i učitelja: Kirila i Metodija, Klimenta i Nauma, Simeona Mirotočivog, Svetitelja: Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinjskog; svetih velikomučenika srpskih: Jovana Vladimira, Stefana Dečanskog, Lazara Kosovskog, Stefana Štiljanovića, Paisija i Avakuma, Đorđa Kratovca, svete mučenice Zlate Meglenske; prepodobnih Otaca: Joanikija Devičkog, Prohora Pčinskog, Jovana Rilskog, Gavrila Lesnovskog i Petra Koriškog; prepodobnih Matera: Paraskeve, Evgenije kneginje, Jelene, Anastasije i Angeline Krušedolske i ostalih svetih srpskih bogougodnika.

(svi odgovaraju: U slavu i čast!)

Svih pravoslavnih Srba, Patrijarha našeg, episkopa, sveštenstva, monaštva i pravovernoga naroda. Najpre ovog našeg dobrog domaćina i doma njegovog, koji slaveći krsno ime, Boga proslavljaju. Neka ih Gospod Bog čuva i brani od svakoga zla, upućujući ih na vršenje svih vrlina i ispunjenje Svetih Hristovih zapovesti i da im podari zdravlje i dug život na zemlji, a u večnosti Carstvo Nebesko. Amin" - glasi molitva.

Komentari(0)

Loading