POSLEDNJI NEMANJIĆ Nepoznat narodu, ostao u senci slavnijih rođaka! (VIDEO)

POSLEDNJI NEMANJIĆ Nepoznat narodu, ostao u senci slavnijih rođaka! (VIDEO)

Zanimljivosti

22:21

16 januar, 2022

Ako bi se napravila neka anketa sa pitanjem „Ko je bio poslednji Nemanjić?“ verovatno bi najčešći odgovor bio – car Stefan Uroš (1355–1371). On se povezuje sa raspadom Srpskog carstva do koga je došlo posle smrti njegovog oca, kralja i cara Stefana Dušana (1331–1355), kao i sa osmanskom najezdom koja je nagovestila kraj srpske srednjovekovne države. Pri tom i pridevi koji, po običaju, idu uz njihova imena – „Silni“ za Dušana, a „Nejaki“ za Uroša – kao da zlokobno nagoveštavaju teška vremena i kraj dinastije.