OVAKO JE STIGAO DO SVETE GORE Na današnji dan 1345. srpski car Dušan osvojio grad Ser

15:00

Kultura 0

Na današnji dan 1345. nakon tri godine bezuspešnih pokušaja, srpski car Dušan osvojio je grad Ser, čime je došao u posed puteva koji su vodili u Trakiju i ka poluostrvu Halkidiki, gde se nalazi Sveta Gora.

OVAKO JE STIGAO DO SVETE GORE Na današnji dan 1345. srpski car Dušan osvojio grad Ser
Printscreen

Stefan Uroš IV Dušan (1308. — 20. decembar 1355.  vladao 1331—1355) je bio srpski srednjovekovni vladar, prvi srpski car i deveti vladar iz dinastije Nemanjića.

Bio je sin Stefana Dečanskog i otac poslednjeg vladara iz dinastije Nemanjića, Stefana Uroša V poznatog još i kao Uroš Nejaki.

Dolazak na vlast

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Car Dušan silni na vlast dolazi 1331. godine nakon što je svrgao sa prestola svog oca, Stefana Dečanskog. Podržavala ga je vlastela koja je težila novim pohodima i osvajanjima, pa je Dušan već iste 1331. godine preduzeo prvi pohod koji, međutim, nije doveo do značajnijih teritorijalnih promena.

Posle toga izveo je više osvajačkih pohoda na račun Vizantije koristeći se često unutrašnjim nemirima u Vizantiji. Značajno je proširio državnu teritoriju ka jugu. Pored Vizantije sukobljavao se sa Ugarskom koja je imala osvajačke pretenzije na srpske teritorije, ali i sa Bosnom oko Zahumlja. Pošto je osvojio dobar deo vizantijskih teritorija krunisao se za cara a srpsku crkvu je uzdigao na rang patrijaršije što će kasnije dovesti do crkvenog sukoba između Carigrada i Srbije.

Printscreen
 

Pored osvajačke, značajna je i zakonodavna delatnost cara Dušana. Najznačajniji spomenik ove delatnosti je „Dušanov zakonik“ koji je rješavao pravnu problematiku nastalu u novim uslovima Srpskog carstva i koji se dobrom delom oslanja na vizantijsko pravo, uz strogo poštovanje starijih zakonskih akata.

Stefan Dušan je bio i ktitor. Završio je zadužbinu svoga oca, manastir Dečane a najznačajnija njegova zadužbina gdje je bio i njegov grob, bio je manastir Svetih Arhangela kod Prizrena.

Uzdizanje srpskog kraljevstva na carstvo

Srpska vojska je osvojila grad Ser 25. septembra 1345. godine. Osvojen je i Halkidiki, uključujući Svetu goru Atonsku. Uvidjevši da je Vizantijsko carstvo oslabilo, Dušan odlučuje da na ruševinama Vizantije podigne imperiju jednog mladog naroda punog snage.

Nakon svih osvajanja Stefan Dušan je odlučio da se proglasi za cara. Sklopio je dogovor sa Svetom gorom, koja je vizantijskog cara oduvijek smatrala za svog jedinog i legitimnog vladara. Svetogorski Protat je odlučio da se Dušanovo ime spominje u svim molitvama posle imena vizantijskog cara Jovana V. Za uzvrat, Dušan se obavezao da će poštovati autonomiju Svete gore.

Kralj Stefan Dušan se proglasio za cara oko Božića 1345. u gradu Seru. Prema ustaljenim običajima carigradski patrijarh je krunisao careve na Istoku, a papa careve na Zapadu. Pošto se nije mogao nadati da će ga iko od ove dvojice krunisati, srpska arhiepiskopija je uzdignuta na rang patrijaršije. Arhiepiskop Joanikije je postao prvi srpski patrijarh.

Shutterstock
 

Stefan Dušan je krunisan za cara Srba i Grka na Vaskrs (16. aprila 1346.) u tvrđavi Kale u Skoplju. Krunisanje su obavili srpski patrijarh Joanikije i trnovski patrijarh Simeon. Obrazloženje za ovaj postupak car Dušan je našao u učenju hrišćanske crkve. Sve što je nekada Gospod darovao prvom hrišćanskom caru, Konstantinu Velikom, prešlo je u Dušanove ruke. Misli se na zemlje i velike gradove „grčkog carstva“. Dušanova titula sada je glasila: „Voljom Božjom, Blagoverni i Hristoljubivi car Srbljem i Grkom i zemlje pomorske i svemu disu (zapadu)“.

Legenda o prokletstvu

Za smrt Stefana Dečanskog vezana je i legenda o prokletstvu Dušanovih kasnijih potomaka, a kasnije i cijele srpske države. Naime Stefan je, kada su došli ljudi da ga ubiju, prokleo sina i njegove potomke. Mada se ovo prokletstvo nije ispunilo na sinu, palo je ipak na njegovog unuka Uroša, koji je izgubio carstvo. Ova legenda je trajala mnogo vijekova, posebno kada je knez Lazar sa svojim ratnicima pao na Kosovu, a Srbija pala pod Turke.

Lepote Srbije su i na Viberu gde vam donosimo razne priče, pridružite se našoj zajednici.

BONUS VIDEO:

Komentari(0)

Loading