BLATO IZ OVE BANJE LEČI MNOGE PROBLEME Poznata je po raznovrsnim, veoma lekovitim toplim i mineralnim vodama

J. K.

19:11

Turizam 0

Kuršumlijska Banja je jedna od naših banja sa najslavnijom prošlošću.

BLATO IZ OVE BANJE LEČI MNOGE PROBLEME Poznata je po raznovrsnim, veoma lekovitim toplim i mineralnim vodama
Wikipedia

 

Poznata je po raznovrsnim, veoma lekovitim toplim i mineralnim vodama, posebno po mineralnom blatu. Nalazi se u kotlinskom proširenju doline reke Banjske, na 442 m.n.v., 11 km jugozapadno od Kuršumlije.

Kuršumlijska Banja se odlikuje veoma specifičnim šumskim podnebljem malih visina sa značajnim uticajem planine. Kvalitet vazduha oplemenjuju zasadi borova i lipa duž banjskog šetališta, kao i po kotlinskim stranama.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Kroz Kuršumlijsku Banju teče delimično kanalisana Banjska, posle Kosanice najduža i najbogatija pritoka Toplice. Uzvodno od Banje ovaj rečni tok se naziva Bunjačka reka, uz čiju dolinu vodi dobar makadamski put, do mnogih turističkih zanimljivosti.

 

 

Kuršumlijska Banja raspolaže sa pet grupa toplih izvora (25-68°C) i minerlanih voda, koje po balneološkim osobinama svrstavaju u nekoliko najcenjenijih u Evropi. Glavna bušotina daje više od 20 l/s vode. To je ugljenokisela, sulfidna, mineralna, hidrokarbonatna natrijumskog tipa, silicijumska, litijumska i fluorna hiperterma.

Godine 1987. Bušotinom je dobijena voda „Mamurluk“, koja je ugljeno-kisela, slabo mineralizovana, hidrokarbonatno natrijumska hipoterma (25°C), sa pH 6,5. Spada u naše najbolje kisele vode.

 

 

Lekovita voda „Alkal“ dobijena je bušenjem 1988. godine u dolini Bunjačke reke, izdašnosti 0,05 l/s. Spada u visoko-alkalne (pH 10), nisko-mineralizovane, karbonatno-natrijumske akratopege (14°C); ima sličnosti sa prolomskim vodama, pa je pogodna za lečenje kožnih oboljenja, bolesti organa za varenje, metabolizma i dr.

Lekovito mineralno blato se veštački priprema mešanjem sulfidne termomineralne vode sa zemljom koja se uzima u neposrednoj okolini banjskog objekta.

Kuršumlijska Banja na mapi:

 

 

Komentari(0)

Loading