PRELEPA MONUMENTALNA GRAĐEVINA Subotička sinagoga i danas pleni svojom lepotom

M. M.

13:30

Turizam 0

Sinagoga u Subotici (Sinagoga na trgu Jakaba i Komora) jevrejska je sinagoga sagrađena 1902. godine u Subotici (Srbija), u stilu secesije. Predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja.

PRELEPA MONUMENTALNA GRAĐEVINA Subotička sinagoga i danas pleni svojom lepotom
Printscreen

Sinagoga je izgrađena kao skladna monumentalna građevina po projektu budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora (1868—1944) i Deže Jakaba (1864—1932), saradnika arhitekte Edena Lehnera, tvorca mađarske varijante secesije. Kupola nad centralnim delom obogaćena je konstruktivnim inovacijama tako da počiva na gvozdenoj konstrukciji koju nosi osam gvozdenih stubova. 

Tri ulazna portala vode u narteks iznad koga je prostor za žene, a četiri stepeništa na galeriju. U rešavanju fasada uočavaju se tri horizontalna pojasa: prvi — pojas ulaznih portala i horizontalne apside oko njih; drugi — u kome su zabat sa glavnim vitražom i u uglovima dva niža tornja; treći — tambur kupole sa dvostrukom kalotom. Korišćena je opeka i bojena Žolnai keramika sa kitnjastim ukrasima koji se zasnivaju na mađarskim narodnim motivima.

Konzervatorsko-restauratorski radovi obavljani su 1980—1993., 2002. i 2017.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Od 2003. u kontinuitetu se izvode obimniji radovi.  Posle obnavljanja je svečano otvorena 2018. godine.

 

 

Komentari(0)

Loading