SUJEVERJE KOJE TO NIJE: Nauka je dokazala da ova "babska verovanja" nisu nerazumna

SUJEVERJE KOJE TO NIJE: Nauka je dokazala da ova "babska verovanja" nisu nerazumna

Kultura

20:00

2 januar, 2024

Sujeverje ili praznoverje predstavlja kvazireligijska i nerazumna verovanja da su zbivanja u budućnosti uzrokovana određenim magijskim radnjama, bez logičnog uzročno/posledičnog odnosa između činjenja tih radnji i događaja u budućnosti. Međutim, nekada se dogodi da se čak i nauka uveri da određena verovanja nisu bez osnove.