DALI STE DETETU IME KOJE NIJE HRIŠĆANSKO? Pogledajte šta će se desiti kada budete poželeli da ga krstite

21:00

Kultura 0

DALI STE DETETU IME KOJE NIJE HRIŠĆANSKO? Pogledajte šta će se desiti kada budete poželeli da ga krstite

DALI STE DETETU IME KOJE NIJE HRIŠĆANSKO? Pogledajte šta će se desiti kada budete poželeli da ga krstite
Shutterstock/Krštenje

U Srbiji se danas popularizuju mnoga imena koja ne zvuče tradicionalno srpski i koja nisu zastupljena u crkvenim knjigama.

Zanimljivo je da se ta imena često karakterišu kao "nehrišćanska" i podležu promeni prilikom krštenja.

Kada se dete rodi pod imenom koje nije prisutno u crkvenim knjigama, prilikom krštenja mu se daje ime koje se nalazi u crkvenim knjigama, obično imenom nekog sveca. Ovo se smatra kao početak novog života sa Hristom, kao ponovno duhovno rođenje.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Međutim, postoje i izuzeci od ovog pravila. Neka imena, koja su nekada smatrana nepravoslavnim, postala su danas veoma uobičajena, poput imena Tara.

U takvim slučajevima, često se ne zahteva promena imena prilikom krštenja. Slična situacija je i sa novim imenima poput Mia, Lara, Selena, Nika, Ela, Vid, Lav i sličnih, koja nisu prisutna u crkvenim knjigama.

Ipak, praksa u vezi sa krštenjem može varirati u zavisnosti od ličnih ubeđenja, lokalnih običaja u crkvi, kao i saveta sveštenika ili duhovnika.

Postoje delovi Srbije gde se može biti fleksibilniji u vezi sa ovim pitanjem, dok su u nekim drugim zemljama, poput Rusije, strožija pravila - ne dozvoljava se krštenje ukoliko osoba ne nosi ime po nekom svecu.

Ukratko, u Srbiji postoje različiti slučajevi kada je u pitanju davanje imena prilikom krštenja, a mnogo toga zavisi od individualnih okolnosti, lokalnih običaja i preporuka crkvenih autoriteta.

(Srbija Danas)

Komentari(0)

Loading