Vladika Nikolaj Velimirović: Ovo su 3 najveće vrednosti srpskog naroda!

13:00

Kultura 0

Ognjište, koje se ne gasi; grob koji se ne zaboravlja; kolevka koja utvrđuje nadu na budućnost – to je dom Srbinov

Vladika Nikolaj Velimirović: Ovo su 3 najveće vrednosti srpskog naroda!
vikipedia

Prva je vrednost Bog. Druga je vrednost Kralj. Treća je vrednost Dom.

Bog je iznad svega i svakoga, nesravnjiv ni s kim, neophodan svakom živom biću. Zato je naš narod izrekao: Bez Boga ni preko praga.

Kralj je miropomazanik Božji. On je glavni nosilac vlasti u državi. Kao sluga Božja on vlada po milosti Božijoj. On je jemstvo jedinstva državnog. On je jemstvo pravde i pravice za sve građane svoje. On je simbol reda i poretka i sigurnosti u zemaljskom carstvu, koje je škola vežbanja u svim hrišćanskim vrlinama, koje je uslov za građanstvo u carstvu Božijem, nebesnom i večnom.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Dom je domaće ognjište, svetinja braka, porodica. Dom osnovna ćelija narodne košnice. Domaće ognjište je veza sa pretcima, sa prošlošću. Svetinja braka je zakon Božiji. Porodica je zakon sreće i veza sa budućnošću. Ognjište, koje se ne gasi; grob koji se ne zaboravlja; kolevka koja utvrđuje nadu na budućnost – to je dom Srbinov.

Bog je Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima. Njegovo je i nebesko i zemaljsko carstvo. On je Svedržitelj. U Njegovoj je ruci sve: i život, i zdravlje i razum i radost. Njemu se moramo svi poklanjati.

Kralj je gospodar carstva zemaljskog po molitvi Božjoj. Prvo po milosti Božjoj pa onda po volji narodnoj. Kralja moramo svi poštovati.

Dom je glavna i osnovna škola, koja sprema ljude za građane i zemaljskog i nebeskog carstva. Dom, srpski dom moramo svi čuvati.

Nikad srpski narod nije bio bez ove tri najveće vrednosti: nikad bez Boga, nikad bez vladara, nikad bez doma. Niti je mogao biti, niti će moći biti.

Istina, sve može biti – ali naopako.

Ima nenormalnih ljudi danas u svetu, koji ispisuju na svim zastavama ove tri reči kao svoja načela: bez Boga, bez vladara, bez braka! A to znači isto što i reći: mrak, haos, razvrat. I zaista život tih žalosnih ljudi pretstavlja na delu mrak, haos i razvrat.

A zdrava duša našeg naroda znala je i zna, da nema života ni reda ni sreće bez Boga, bez doma i bez kralja.

Bez Boga – ni preko praga.

Bez Kralja – ništa ne valja.

Bez doma – sudba Sodoma.

Episkop Nikolaj – neposredno posle izlaska iz logora Dahau

Komentari(0)

Loading