RIMSKO UTVRĐENJE SA NAJLEPŠIM MOZAIKOM U EVROPI Da li ste čuli legendu o nastanku Gamzigrada i ostalih utvrđenja na našem prostoru

Lepote Srbije

09:00

Kultura 0

Moćan grad, na 6,5 ha, sa oko 20 utvrđenih kula. Unutar se nalazila raskošna palata, dva paganska hrama, tri hrišćanske crkve i druge građevine; podni mozaici se smatraju ravnima najboljim ostvarenjima kasnoantičkog doba u Evropi.

RIMSKO UTVRĐENJE SA NAJLEPŠIM MOZAIKOM U EVROPI Da li ste čuli legendu o nastanku Gamzigrada i ostalih utvrđenja na našem prostoru
Shutterstock

Gamzigrad[1] je arheološko nalazište blizu Zaječara u istočnoj Srbiji antičke rimske carske palate Feliks Romulijane (lat. Felix Romuliana) koje se od 29. juna 2007. nalazi na UNESKO-voj listi Svetske baštine.

Gamzigrad predstavlja rezidenciju rimskog cara Gaja Valerija Maksimijana Galerija (Gaius Valerius Maximianus Galerius; 293–311), zeta Dioklecijanovog. Po majci Romuli nazvao ga je Romulijana (Romuliana). Palata izgleda nikada nije dovršena, a carevi 4. veka su velelepni posed prepustili hrišćanskoj crkvi. Tokom 5. veka palata je razarana od strane varvara, a u 6. vek Romulijanu je Justinijan I obnovio u vidu pogranične tvrđave. 

Legenda o nastanku Gamzigrada (Srbija), Kostolca (Srbija), Vidina (Bugarska) i Kule (Bugarska) je deo usmene tradicije u istočnoj Srbiji ali i susednoj Bugarskoj. Veoma je popularna i prisutna u svakodnevnom životu naroda u ovim krajevima. Ona predstavlja vid običajne i društvene prakse kao i komunikacije.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Printscreen

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

 

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

 

 

Legenda se javlja i pod imenom: „Braća i sestre zidaju gradove“. Njena posebna vrednost je što jasno ukazuje na vekovnu saradnju u ovom regionu.

Legenda kaže:

Davno, pre mnogo vekova, živeli su u Bugarskoj, u bogatoj vlastelinskoj porodici, dva brata i dve sestre: Gamzo, Kosta, Vida i Kula. Kada su im roditelji preminuli, iza njih su ostale velike teritorije, koje su nasledili braća i sestre. Zbog toga je među njima stalno dolazilo do žučnih porodičnih rasprava i nikako se nisu mogli zajednički dogovoriti kako da žive u miru i slozi i kako da među sobom podele teritorije koje su posedovali. Svako od njih je tvrdio da je on u pravu i da njemu treba da pripadne veći deo porodičnog poseda. Niko od njihovih rođaka nije uspevao da ih savetima umiri i stvori neku slogu kako bi živeli zajedno bez svađa i rasprava. Njihova svakodnevna vika i galama je bila toliko bučna da se često čula čak do neba.

Posle izvesnog vremena, jednog dana su ipak uspeli da se na miran način dogovore kako da izglade sve nesporazume oko nasledstva i teritorija. Doneli su zajedničku odluku da svako od njih četvoro sazida za sebe poseban grad i živi sam u njemu, kako više ne bi bilo trvenja i nesuglasica među njima. Ono što je dogovoreno, vrlo brzo je i urađeno. Odmah nakon postignutog dogovora pristupilo se poslu i zidanju novih naselja. I tako je Kosta sagradio svoj grad koji je po njemu dobio ime Kostolac, Kula je sagradila grad Kulu, najmlađa i najpametnija, Vida, sazidala je Vidin, a najstariji brat, Gamzo, sagradio je velelepni dvorac po imenu Gamzigrad. 

Nakon srećnog završetka izgradnje svih ovih mesta, među do tada zavađenom braćom i sestrama zavladao je mir i sloga, a njihove gradove su odmah počeli da naseljavaju ljudi iz bližih i daljih krajeva.

Komentari(0)

Loading