ZANAT STAR VIŠE OD 600 GODINA Malo selo nadaleko poznato po izuzetnim majstorima i klesarima, a njihovo majstorstvo se našlo na listi kulturne baštine Srbije

M. M.

15:00

Kultura 0

Klesarski zanat u Beloj Vodi je tradicionalni način obrade kamena belovodskog peščara čije izvorište su majdani u zaleđu sela.

ZANAT STAR VIŠE OD 600 GODINA Malo selo nadaleko poznato po izuzetnim majstorima i klesarima, a njihovo majstorstvo se našlo na listi kulturne baštine Srbije
Printscreen

Klesarski zanat u Beloj Vodi vodi poreklo iz perioda srednjeg veka i u kontinuitetu je, tokom oko 600 godina, očuvan sve do danas. Belovodski kamen korišten je za zidanje i izradu ukrasnih elemenata (rozete, portali, okviri prozora, arkade, venci i drugi ukrasi) na crkvama moravske škole, zatim za nadgrobne spomenike, a kasnije i na brojnim česmama u Kruševcu.

U 19. i 20. veku belovodski kamen korišten je za izradu mostova, vijadukata. U periodu posle Prvog svetskog rata francuska firma Batinjol koristila je ovaj kamen za izgradnju mnogih značajnih objekata u Beogradu.

Ministarstvo trgovine Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca je u periodu od 1920. do 1924. godine organizovalo školu klesarstva u Beloj Vodi - Moravsku spomenarsku školu i tamo slalo najbolje stručnjake da obučavaju klesare. Zahvaljujući ovome klesarski zanat se u ovom selu toliko omasovio da je 1930. godine osnovana Kamenorezačka zadruga. Moravska spomenarska škola je bila dominantna u centralnoj Srbiji sve do 60-ih godina 20. veka.

Godine 2012. klesarski zanat u Beloj Vodi uvršten je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

ZANAT STAR VIŠE OD 600 GODINA Malo selo nadaleko poznato po izuzetnim majstorima i klesarima, a njihovo majstorstvo se našlo na listi kulturne baštine Srbije Printscreen
 

 

 

Komentari(0)

Loading