SRPSKA ZDRAVICA Kome se i koliko nazdravlja

Lepote Srbije

20:00

Zanimljivosti 0

Zdravice se drže po jednom ustaljenom redu i svaka ima svoj naziv, koji se može razlikovati od mesta do mesta, u zavisnosti od toga kako su se pokolenjima zdravice prenosile.

SRPSKA ZDRAVICA Kome se i koliko nazdravlja
Shutterstock

 

Zdravice ili napajalice su vrsta beseda koje se drže uz čašu vina ili rakije za vreme svečanih ručkova i večera, na slavama, svadbama, krštenjima, porodičnim skupovima i slično. Tad je najčešće okupljen veći broj gostiju.

Nazdravičar, onaj koji drži zdravicu, biranim rečima poželi sreću, dug život, blagostanje domaćinu ili slavljeniku i onima u čiju čast se održava svečanost. Iako ima više vrsta zdravica, najpoznatije su slavarske zdravice, budući da na slavama uvek ima dosta dobre hrane, uz koju ide dosta dobrog vina ili rakijice što poboljšava raspoloženje gostiju, pa tako, ponekad, može da se zaređa po 12 ili više zdravica.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Zdravice se drže po jednom ustaljenom redu i svaka ima svoj naziv, koji se može razlikovati od mesta do mesta, u zavisnosti od toga kako su se pokolenjima zdravice prenosile.

Tako na primer prva zdravica koja se drži na slavi negde se zove U dobri čas, negde Za pomozi Bože, a nagde Za zdravlje domaćina i ukućana.

A evo i kako one po redu idu:

Prva čaša: Za zdravlje domaćina i ukućana, Za pomozi Bože, U dobri čas.

Druga čaša: Za zdravlje kumova i prijatelja, U slavu zakona i krsnog imena, U bolji čas.

Treća čaša: Za zdravlje komšija i gostiju, Za Svetu Trojicu, U slavu Božiju, U slavu sveca zaštitnika.

Četvrta čaša: Kako Gospod zapoveda, U zdravlje domaćina, Za četiri stupa Jevanđelja.

Peta čaša: Za Petozarne mučenike, Za zdravlje domaćina; Domaćin tada nazdravlja: U zdravlje prijatelja i gostiju.

Šesta čaša: Za čestitost bora i sabora; Domaćin uzvraća zdravicu: Za zdravlje komšija zvanih i nezvanih.

Sedma čaša: Za sofre, obraza i viđenja, Za zdravlje kumova i prijatelja.

Osma čaša: U zdravlje domaćice, u zdravlje suseda domaćici.

Deveta čaša: Za zdravlje i napredak omladine.

Deseta čaša: Za zdravlje kumova i prijatelja.

Jedanaesta čaša: U pijante- nazdravlja se i pije sa ukrštenim rukama bez ikakve besede, jer su svi poprilično pijani da bi mogli da se sete čemu bi nazdravili.

Dvanaesta čaša: Za poslađenije (da se zaslade sve prethodne zdravice).

Trinaesta čaša: Ispratnica, zdravica za rastanak.

Komentari(0)

Loading