VERA I SUJEVERJE U čemu je razlika i SUJEVERJA u koja veruju SRBI!

Lepote Srbije

20:00

Kultura 0

Vera i sujeverje su dva različita koncepta, iako se često mešaju. Kod Srba postoji više primera gde se smatra da je hrišćanski nešto sto je paganski običaj i primer sujeverja zasnovanog na njemu.

petak 13.
Shutterstock

Vera se odnosi na duboko ukorenjeno uverenje u nešto natprirodno božansko ili duhovno. To može da uključuje veru u Boga, bogove, anđele, svece ili druge duhovne entitete.

Vera obično ima religijsku dimenziju i često je povezana sa svetim knjigama, obredima, molitvama i crkvom.

Ljudi koji imaju veru obično se oslanjaju na nju kao na izvor utehe, nade i smisla u životu.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Sujeverje se odnosi na iracionalna verovanja i prakse koje nemaju naučno utemeljenje. To su obično tradicionalna verovanja koja se prenose s kolena na koleno.

Svako definisanje sujeverja direktno potiče od načina na koji doživljavamo veru. Sujeverje je, najkraće rečeno, pogrešna vrsta i način verovanja, magijska religioznost. Religioznost koja pretpostavlja iracionalno uverenje da određeni objekti i postupci  posebnim magijskim moćima koje poseduju ili izazivaju utiču na ljudske živote.

Ovde se ogleda osnovna razlika između vere i sujeverja koja počiva na tome da sujevernima Bog ili nije potreban ili je njegovo prisustvo od sekundarnog značaja. Sujeverje  poseduje a vera biva u odnosu. Sujeverje se oslanja na tehnike straha i pokušaja zadobijanja milosti a vera sa poverenjem odgovara na Božiju ljubav.

Sujeverje može biti povezano s raznim aspektima života, kao što su hrana, običaji, svakodnevne radnje i događaji.

Primeri sujeverja kod Srba uključuju:

Verovanje da će osoba biti bogata ako pojede sve mrvice sa stola.

Davanje okrajka hleba devojkama kako bi ih svekrva više volela.

Verovanje da pevanje za vreme jela može dovesti do udaje za “ludog” partnera.

Verovanje da će kiša padati na svadbi ako devojka zagrebe šerpu u kojoj je mešala kolače.

Verovanje da razbijanje ogledala donosi 7 godina nesreće.

Izbegavanje prelaska preko raskrsnice kako se ne bi pokupile čini.

Verovanje da crna mačka donosi nesreću, dok odžačar donosi sreću.

Prosipanje vode za osobom koja kreće na važan posao kako bi joj sve išlo lagano.

Povezivanje crvenih slova u crkvenom kalendaru s kaznom od strane sveca čije je ime obeleženo crvenim slovom.

Uprkos modernizaciji i naučnom napretku, mnogi ljudi su i dalje sujeverni, često iz običaja ili navike. Važno je razumeti razliku između vere i sujeverja kako bismo bolje razumeli ljudsko ponašanje i kulturološke aspekte. Tek kada razdvojimo sujeverje od vere, možemo postati istinski vernici. Mnogi iz zablude postaju robovi sujeverja, pogrešno verujući da će ih stići nekakva kazna ako nešto ne budu radili. Zapamtite, Bog je ljubav i sa tim saznanjem ćete najlakše proceniti šta je vera a šta sujeverje.

Komentari(0)

Loading