ČUDO PRIRODE ILI NE Ovaj fenomen se pominje u Gračaničkoj povelji kralja Milutina iz 1321. godine

M. M.

10:12

Zanimljivosti 0

Bifurkacija reke Nerodimke se pominje u Gračaničkoj povelji kralja Milutina iz 1321. godine.

ČUDO PRIRODE ILI NE Ovaj fenomen se pominje u Gračaničkoj povelji kralja Milutina iz 1321. godine
Printscreen youtube

 

Specijalni rezervat prirode „Bifurkacija reke Nerodimke“ nalazi se nateritoriji opštine Uroševac na Kosovu i Metohiji, a status specijalnog rezervata prirode nosi od 1979. godine.

Bifurkacija je prirodni fenomen kad se voda jedne reke sliva u dva morska sliva. Reka Nerodimka nastaje spajanjem Male i Velike reke na mestu zvanom Sastav. Nakon 6-7 kilometara kod mesta zvano Balićko plandište kod mesta Balić podignuta je brana.

Jedan deo vode prokopanim jazom odvodi se prema istoku ka gradu (levi krak), dok ostatak, pod nazivom Stara Reka (desni krak). Levi ogranak uliva se u reku Sitnicu, nastavlja ka rekama Ibar i Morava, pa se preko Dunava uliva u Crno more. Drugi, desni ogranak, preko reka Lepenac i Vardar uliva se u Egejsko more.

printscreen wikipedia

Bifurkacija reke Nerodimke se pominje u Gračaničkoj povelji kralja Milutina iz 1321. godine. Veliko se pitanje postavlja koliko je bifurkaciju formirala priroda ili je ona veštački formirana. Jovan Cvijić je ovu bifurkaciju nazvao veštačkom. Kasnije, kada se lično uverio da je pre veštačkih radova od Nerodimke prema Sazliji postojao spor vodotok, izneo je mišljenje da je ona prirodna bifurkacija doterana ljudskom rukom, zato je najpravilnije reći da je ova bifurkacija nastala saradnjom čoveka i prirode.

Međutim, bifurkacija Nerodimke, bila ona veštačka ili ne, prestala je da postoji kao fenomen u drugoj polovini 20. veka. Naime, verovatno zbog potrebe neke vodenice za vodom, a možda i običnog nemara ljudi. Zato je potrebno  izvesti neophodne regulacione radove kako bi se rečni tok vratio u ranije korito. Bez toga, tvrdnja da je Nerodimka reka čija voda teče u dva mora – prosto je netačna.

Komentari(0)

Loading