Da li biste se usudili na planinarski pohod na Ostrovicu, ako bismo vam rekli da je ona nekada bila vulkan? (VIDEO)

Lepote Srbije

14:00

Turizam 0

Ostrvica je u srednjem veku bila jedno od najvažnijih utvrđenja

Da li biste se usudili na planinarski pohod na Ostrovicu, ako bismo vam rekli da je ona nekada bila vulkan? (VIDEO)
vikipedija/Ostrvica, Rudnik


Mnogi koji su se uspinjali na Rudnik tvrde da je Ostrovica jedan od najzanimljivijih delova ove planine – na čitavih 758 metara nadmorske visine, ovaj vrh, za koji se veruje da je ostatak vulkanske kupe, spada među izuzetno fizički i psihički zahtevne poduhvate budući da ima gotovo 230 metara uspona.

Ipak, napor je istinski vredan magičnog prizora koji će vas dočekati na vrhu – beskrajnog prostranstva planinskih masiva, prekrivenih vekovima starim šumama Rudnika.

Kad prilazite rudničkom pobrđu, videćete siluetu Ostrovice ili Ostrvice. Na nekim topografskim kartama vodi se kao Ostrvica, ali je u literaturi i usmenoj praksi, za davno ugašeni vulkan, češće u upotrebi naziv Ostrovica.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Da li biste se usudili na planinarski pohod na Ostrovicu, ako bismo vam rekli da je ona nekada bila vulkan? (VIDEO) vikipedija/Ostrvica, Rudnik

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

 

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Do vrha, nadmorske visine 758 metara, nije teško doći, tvrde planinari. Ibarskom magistralom ide se do skretanja za naselje Rudnik, zatim ka selu Varnice odakle vodi markirana staza. Nakon livade i šume, sledi uspon po stenama, koji na nekim mestima izgleda opasan, ali se da savladati. A kada se, za oko 45 minuta, stigne do vrha koji dominira prostorom – zatalasanom Šumadijom, pred horizontom ljudska čula drhte.

– Ostrovica pripada severozapadnim ograncima Rudnika – najviše šumadijske planine i predstavlja deo šireg eruptivnog terena Rudnika i Šumadije. Odlikuje se izrazitom individualnošću, specifičnom morfološkom fizionomijom i istaknutim visinskim položajem u odnosu na okolni reljef,– navode stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije na čiji je predlog prvobitno zaštićena 1980. godine od strane opštine Gornji Milanovac kao „Vidikovac Ostrovica”.

Revizijom i usaglašavanjem sa postojećom zakonskom regulativom, 2009. godine proglašena je za Spomenik prirode „Ostrovica” na površini od bezmalo 14 ha. Ovo značajno prirodno dobro je na teritoriji opštine Gornji Milanovac, katastarskoj opštini Zagrađe.

Ostrovica je danas opusteli kamenjar zarastao u šipražje, bodljikavo grmlje i retke trave. Dominiraju gole stene na kojima se još mogu raspoznati tragovi slivanja lave i njenog naglog hlađenja. Na vrhu ima dva nejednaka zuba.

Da li biste se usudili na planinarski pohod na Ostrovicu, ako bismo vam rekli da je ona nekada bila vulkan? (VIDEO) vikipedija/Ostrvica, Rudnik
 

– Vrhovi su međusobno odvojeni presedlinom širokom desetak metara. Postala je nadimanjem gustih masa lave i obrazovanjem neka, o čemu svedoči šiljati dominantni vrh,– navodi se u izveštaju Zavoda.

Područje Ostrovice i Zagrađe -Trudelj, koji predstavljaju jedinstven vulkanski masiv, izgrađeni su od kvarclatita i dacita sa postepenim prelazima. Prve podatke o petrografiji eruptivnih stena Ostrovice dao je pionir geologije u Srbiji Jovan Žujović (1889).

U geološkoj prošlosti, na prostoru današnje Srbije, vulkanski rad bio je intenzivan i zahvatao je velike površine. To se dokazuje prisustvom magmatskih stena: andeziti, daciti, trahiti, rioliti, peridotiti, graniti, gabro, dijabazi, pegmatiti, bazalti... Vulkanski rad je, kako navode stručnjaci, pratio čitavu geološku istoriju, a završio se krajem tercijara (pre oko dva miliona godina). Za sobom je ostavio ogromne mase eruptivnih stena i piroklastičnog materijala.

Da li biste se usudili na planinarski pohod na Ostrovicu, ako bismo vam rekli da je ona nekada bila vulkan? (VIDEO) vikipedija/Ostrvica, Rudnik
 

Vegetacijski pripada zoni hrastovih sladunovo - cerovih šuma. Po značaju i biljnoj raznolikosti izdvaja se stanište stena i kamenjara na kome opstaju balkansko-karpatski endemit Rajhenbahova žuta perunika, balkanski endemit mišjakinja i arktički florni element kamenika.

Ostrovica je izuzetan objekat kulturne baštine, bar bi tako trebalo da bude, jer se na vrhu naziru ostaci utvrđenog grada, čija tačna godina izgradnje, kao ni graditelj, nisu poznati. Pretpostavlja se da potiče još iz antičkog perioda. Razni istorijski podaci nam govore, da su se u okviru grada, sklanjali dubrovački trgovci i rudari iz okolnih rudnika, u periodu sukoba između Stefana Dečanskog i Vladislava II, posle smrti kralja Milutina.

Da li biste se usudili na planinarski pohod na Ostrovicu, ako bismo vam rekli da je ona nekada bila vulkan? (VIDEO) vikipedija/Ostrvica, Rudnik
 

Ostrovica je igrala izuzetno važnu ulogu u odbrani tadašnje srpske države, bila je najvažnija tvrđava u ovoj oblasti i ko je upravljao njom, upravljao je i celim ovim krajem.

Doživite uspon na Ostrovicu!

Kako doći do Ostrovice, pogledajte na mapi:

 

 

VISOČKA BANJA Skriveni dragulj Srbije koji će vas oduševiti svojom lepotom

VISOČKA BANJA Skriveni dragulj Srbije koji će vas oduševiti svojom lepotom

Turizam

19:00

26 maj, 2024

Nalazi se ispod sela Visoka, u delu gornjeg toka Velikog Rzava. U Visočku Banju retko se svraća. Sklonjena je od svih puteva, čista, nedirnuta i malo poznata turistima. Na internetu i u turističkim vodičima, Visočka Banja predstavljena je s malo fotografija i tekstova, a mesto je koje bi svakako trebalo posetiti

Komentari(0)

Loading