DIONIS SE NEKADA UMIVAO U OVOJ PEĆINI Važi za jednu od najlepših na Balkanu, procene su da je nastala pre više od 2 miliona godina (VIDEO)

Lepote Srbije

13:00

Turizam 0

U ta davna vremena kad je Dionis bio ovde i kada su ga čuvale niške vile Nise one su mu pripremile dve kadice za jutarnje umivanje.

DIONIS SE NEKADA UMIVAO U OVOJ PEĆINI Važi za jednu od najlepših na Balkanu, procene su da je nastala pre više od 2 miliona godina (VIDEO)
Printscreen/Youtube

Cerjanska pećina nalazi se na 14 km od Niša, pored sela Cerje po kome je i dobila naziv. 

Printscreen/Youtube
 

 

Pećina otkriva predivan podzemni svet satkan od kanala, hodnika i dvorana prosečne visine od 15 do 40 m , kao i bogatstvo pećinskog nakita – stalaktita, stalagmita, heliktita, talasastih draperija, pećinskih korala i kristalnih cvetova. Heliktiti koji su ovde pronađeni predstavljaju posebnu vrstu pećinskog nakita koji se suprotno fizičkim zakonima i zemljinoj teži formira i pruža i visi u svim pravcima kao naelektrisana kosa.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:


Možda vas zanima:

Pećina je pod zaštitom od 1955. godine. Zavod za zaštitu spomenika prirode, 1998. godine, proglasio je Cerjansku pećinu kao prirodno dobro prve kategorije. Specifičnost ovog zaštićenog, prirodnog dobra predstavljaju i različite vrste slepih miševa iz roda potkovičara kao i dugoprsti večernjak (Myotis capaccinii), mali mišouhi večernjak (Myotis oxygnathus) i dugokrilni ljiljak (Miniopterus schreibersii). Posebno mesto u živom svetu pećine zauzima vatreni daždevnjak (Salamandra salamandra) koji se nalazi na listi strogo zaštićenih divljih vrsta životinja.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:


Možda vas zanima:

Prema procenama geologa, ova hidrološki aktivna pećina nastala je pre više od 2 miliona godina. Interesantno je da kraj pećine još uvek nije otkriven, a dužina istraženog dela je 6025 m.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Nazivi pećine:

Cerjanska pećina — zvanični naziv pećine

Provalija — lokalni naziv, prema nazivu rečice koja ponire u pećinu
Cerjanka — naziv koji su dali prvi istraživači iz Speleološkog odseka Planinarskog saveza Beograda

 

 

Izvor: vikipedija

Komentari(0)

Loading