STANIŠTE RETKIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTI Poslednje plavno područje velike evropske reke

M. M.

13:00

Turizam 0

Stanište mnogih vrsta koje se vezuju za plavna područja uz velike reke.

STANIŠTE RETKIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTI Poslednje plavno područje velike evropske reke
Shutterstock

 

Na obalama Dunava, tačnije između 1367. i 1433, kilometra njegovog toka, nalazi se specijalni rezervat prirode „Gornje podunavlje“. Deo je velikog ritskog kompleksa, koji se prostire i u Hrvatskoj i Mašarskoj. Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ je sastavljeno od Monoštorskog o Apatinskog rita, a prostire se na površini od 19 600 hektara.

Rezervat „Gornje podunavlje“ je stanište za mnoge vrste koje se vezuju za plavna područja uz velike reke. U rezervatu je prisutna 51 vrsta sisara, 248 vrsta ptica, 50 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, ogroman broj beskičmenjaka, od kojih se izdvaja fauna leptira sa preko 60 vrsta dnevnih leptira., više od 1000 biljnih vrsta…

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Ana Dajić (@__anagram__)

Ovo područje stanište je retkih biljnih vrsta kao što su kukurjak Eranthis hyemalis, rebratica Hottonia palustris i borak Hippuris vulgaris, značajno plodište i migratorna staza riba, gnezdilište orla belorepana Haliaeetus albicilla i crne rode Ciconia nigra i stanište najveće populacije jelena Cervus elaphus u Srbiji.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Tanjug novinska agencija & TV (@tanjug.official)

Za prostor „Gornjeg Podunavlja“ specifično je i preklapanje mnogih etniciteta i kultura. Prisutan je širok spektar narodnih nošnji, karakteristični folkor i običaji. Mnogi običaji kao deo tradicije, danas imaju karakter manifestacije kao što je Maskirani karneval u Kupusini, Šokačka svadba sa “grožđe balom” u Sonti, negovanje izvornih narodnih pesama iz starog zavičaja (Lika i Banija) u Prigrevici, Apatinske ribarske večeri koje se održavaju svaki mesec, “Zlatni kotlić” takmičenje u pripremi “Fišpaprikaša” i dr. Na ovom prostoru spremaju se tradicionalna jela od ribe (fiš-paprikaš, riblja čorba, riba u rašljama) i divljači.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Sebesfok Carda (@sebesfokcarda)

Gornje Podunavlje na karti:

 

Komentari(0)

Loading