VENČANJE, ROĐENJE DETETA, POLAZAK U ŠKOLU... Da li znate za šta vam sve sleduju slobodni dani?

Lepote Srbije

16:00

Aktuelno 0

U ovim slučajevima zaposleni u Srbiji mogu da dobiju 2,3,5 ili više dana plaćenog odsustva, s tim što je prema Zakonu definisan minimalan i maksimalan broj dana za svaki pojedinačan slučaj slučaj, a koliko će tačno svaki zaposleni biti slobodan zavisi od odluke poslodavca.

kalendar
Shutterstock

 

Prema Zakonu o radu, zaposleni u Srbiji imaju pravo na plaćeno odsustvo sa rada u slučajevima sklapanja braka tj. svadbu, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice, smrti člana uže porodice, za dobrovoljno davanje krvi.

U ovim slučajevima zaposleni u Srbiji mogu da dobiju 2,3,5 ili više dana plaćenog odsustva, s tim što je prema Zakonu definisan minimalan i maksimalan broj dana za svaki pojedinačan slučaj slučaj, a koliko će tačno svaki zaposleni biti slobodan zavisi od odluke poslodavca.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Slobodne dane tj. odmor možete da dobijete:

  • za sklapanje braka zaposlenima sleduje od 1 do 5 radnih dana (odluku donosi poslodavac)
  • zaposlenom muškarcu za rođenje deteta sleduje od 1 do 5 radnih dana
  • za slučaj teže bolesti bračnog druga, deteta, brata, sestre, roditelja, usvojioca, usvojenika i staratelja od 1 do 5 radnih dana
  • za slučaj smrti bračnog druga, deteta, brata, sestre, roditelja, usvojioca, usvojenika i staratelja najmanje 5 radnih dana
  • za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi - dan davanja krvi i jedan neradan dan gratis

Takođe,poslodavci mogu da obezbede plaćeno odsustvo i u drugim situacijama: svadba deteta, porođaj člana uže porodice, selidba, polazak deteta u školu, stručno usavršvanje itd.

Kako je istaknuto u Zakonu, zaposleni ima pravo na korišćenje plaćenog odsustva samo u momentu kada nastupi slučaj po osnovu koga se ostvaruje to pravo, oni se ne mogu sabirati i koristiti.

Kolika je zarada tokom plaćenog odsustva?

Tokom trajanja plaćenog odsustva zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne u poslednjih 12 meseci. Dakle puna zarada.

reka

Podvodne jake struje i rupe od iskopavanja vrebaju tokom kupanja u rekama, trenutak dovoljan da ishod bude fatalan: Iskusni ronilac apeluje na građane da budu oprezni i vode računa

Aktuelno

12:00

22 jul, 2024

Početkom jula Srbiju je obišla tragična vest da se mladić utopio u reci Drini kod Loznice i to tako što je šetao kroz reku i samo odjednom potonuo. Pretpostavlja se da ga je u dubinu uvukao vir sa kojim nije uspeo da se izbori pošto je bio neplivač. Da su reke izuzetno nepredvive i opasne potvrđuje i iskusni ronilac Bojan Drašković, koji i ovog leta apeluje na sve građane da paze gde se kupaju.

Komentari(0)

Loading