PROČITAJTE Da li je na planeti više ljudi ili pohlepe

Lepote Srbije

21:00

Zanimljivosti 0

Da li ima dovoljno mesta za sve ljude na planeti i da li ima više pohlepe ili ljudi, pročitajte podatke, pa zaključite.

planete
Shutterstock

Kada bi svi ljudi sveta oko (8.000.000.000 stanovnika) stali jedan pored drugoga (4 čoveka na 1 metar kvadratni), celo čovečanstvo bi stalo na površinu veličine poluostrva Istre (2.820.000.000 kvadratnih metara). 15.11.2022. godine rođena je 8.000.000.000-ta beba.

Kada bi se svakom čoveku na svetu (8.000.000.000 stanovnika) osigurao prostor od oko 1000 kvadratnih metara da sam uzgaja hranu, celo čovečanstvo bi stalo na površinu jednaku Brazilu (8.456.510.000.000 metara kvadratnih).

Kada bi se svakoj porodici od četri člana ( 8.000.000.000 stanovnika/4) osigurao prostor od oko 700 metara kvadratnih da sama sebi uzgaja hranu, celo čovečanstvo bi stalo na površinu jednaku Iranu (1.648.000.000.000 metara kvadratnih).

Gotovo sve potrebne količine povrća za četveročlanu porodicu se mogu proizvesti na oko 200 metara kvadratnih bašte.

Poznato je da obradivo zemljište danas prekriva površinu od oko 31.000.000.000.000 metara kvadratnih. Na istoj bi se mogle uzgajiti količine povrća za prehranu 155 milijardi ljudi, odnosno, za preko 38 milijardi četvoročlanih porodica. Nema previše ljudi. Ima i više nego dovoljno prostora za sve, osim za pohlepu.

Komentari(0)

Loading