NEKROPOLA NEDALEKO OD MIONICE Dvori nekada velikog i bogatog srpskog feudalca

M. M.

16:00

Zanimljivosti 0

Velimirovi dvori je srednjovekovna nekropola iz 15. veka, koja se nalazi u mestu Ključ u opštini Mionica.

NEKROPOLA NEDALEKO OD MIONICE  Dvori nekada velikog i bogatog srpskog feudalca
Printscreen

Narodno verovanje ovu crkvu veže za legendarnu ličnost feudalca – kneza Velimira. Po toj legendi Velimir je kao vazal sultana učestvovao u bici pod Beogradom 1521. godine.

Ostaci Velimirovih Dvora se sastoje od jednog zarušenog ogradnog zida(obziđa), dužine oko 40 m, zatim od urušene crkve (koja se nalazi istočno od zida), konaka i mutvaka.


Možda vas zanima:

Sama crkvena građevina je najstarija u kompleksu i potiče najverovatnije iz 15. veka. Njena osnova je jednobrodna sa pripratom, naosom i oltarskom apsidom. Sa severa joj je dozidana kapela. Građevina je sazidana od pritesanih kamenih blokova.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Dimenzije ostataka hrama su 12 h 6,7 m. Dozidana spoljašnja priprata je pravilne četvorougaone osnove dimenzija 7 h 8 m. Na spoljašnjim fasadama crkve vidljive su partije sačuvanog živopisa sa predstavama dekorativnih ornamenata u vidu šah polja i nasatično postavljene opeke.

Arheološka istraživanja su dala zanimljive rezultate o starosti ovog lokaliteta, naime nađeni su materijalni iostaci stari oko 5000. godina. Velimirovi dvori su utvrđene za nepokretno kulturno dobro – spomenik kulture 1951. i kategorisani od velikog značaja.

 

Komentari(0)

Loading