PEČAT KNEZA LAZARA NA PLANINI RUDNIK Ovaj znak vladarskog dostojanstva nikada nije pao u ruke srpskih neprijatelja

J. K.

13:13

Zanimljivosti 0

Planina Rudnik je najviša tačka srpskog regiona Šumadije. Ime je dobila po starim rudnicima srebra, olova i cinka koje se i danas eksploatišu.

PEČAT KNEZA LAZARA NA PLANINI RUDNIK Ovaj znak vladarskog dostojanstva nikada nije pao u ruke srpskih neprijatelja
shutterstock

 

Na Rudniku se nalazio i istoimeni srpski srednjevekovni grad, koji je bio prilično razvijen i u kome se obavljao veliki obim zanatske proizvodnje i trgovinske razmene. U tom utvrđenju nalazila se kovnica novca srpskog kralja Dragutina (1276-1282). Jasno je da su na Rudniku boravili srpski vladari i odatle izdavali državne akte i donosili odluke.

Godine 2015. na Rudniku je pronađena i  matrica za pečat moravskog kneza Lazara Hrebeljanovića (1371-1389) ili poznatijeg kao Sveti knez Lazar, mučenik kosovski. Matrica, koju vidite na slici, pronađena je na arheološkom lokalitetu Drenje, među ostacima srednjovekovnog grada.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

printscreen

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

 

Matrica je napravljena od legure bakra, olova i silicijuma, a na njoj je ugraviran grb kneza Lazara, prepoznatljivi šlem sa velikim bivoljim rogovima, okružen dvema palminim granama, i ćiriličnim natpisom na srpskom (štokavskom) jeziku: „Gospodin Lazar knez sve srpske zemlje“.

Matrica za pečat kneza Lazara je verovatno bila bačena tokom neke od turskih opsada grada, kako bi se sprečilo da ovaj znak vladarskog dostojanstva padne u ruke neprijatelja.

Ovaj pronalazak jasno ukazuje da je u srednjovekovnom gradu Rudniku postojala vladarska kancelarija, u kojoj su izdavana dokumenta overavana ovim pečatom.

Inače sam prostor oko grada Rudnika, kao i utvrđenje su bili jedan od najvažnijih trgovačkih i rudarskih centara srednjovekovne Srbije. Najveći i najbogatiji grad srednjevekovne Srbije je svakako bio Novo Brdo ali se i Rudnik nametao svojim položajem, bogatstvima i prirodnom zaštitom. Zato čitav taj prostor obiluje ostacima utvrđenja, crkava, naselja, grobalja i ostalih mnogobrojnih tragova iz srpskog srednjeg veka.

Na samom utvrđenju Rudnik arheolozi su otkrili veliki broj luksuznih palata čiji su zidovi bili oslikani freskama, grad je imao mnoštvo pravoslavnih crkava, ali i rimokatoličku, izgrađenu za potrebe stranih trgovaca, najviše Srba Dubrovčana, Venecijanaca, Mađara itd. Na Rudniku postoje i ostaci vila diplomata ali i naselje rudara i ostatke kuća i zanatskih radionica. Osim toga, pronađeni su i brojni predmeti za svakodnevnu upotrebu, kao što su alati, naoružanje, nakit i drugi. Primetan je i broj predmeta koji očigledno potiču iz skoro svih delova zapadne Evrope, koji su doneli brojni stranci baveći se ili trgovinom ili diplomatskim aktivnostima sa srpskim vladarima koji su tu boravili.

 

(Izvor: Istorija Srba)

Komentari(0)

Loading