NAJTAJANSTVENIJA CRKVA U SRBIJI Blago na Istoku zemlje specifično i po neverovatnoj arhitekturi i slikarstvu

J. K.

15:01

Turizam 0

Crkva je podignuta u stilu baroka, uz izražene elemente Moravske škole.

NAJTAJANSTVENIJA CRKVA U SRBIJI Blago na Istoku zemlje specifično i po neverovatnoj arhitekturi i slikarstvu
Shutterstock

 

Bogorodičina crkva nalazi se u selu Donjoj Kamenici kod Knjaževca, u Istočnoj Srbiji, a podignuta je u prvoj polovini 14. veka, kao zadužbina Mihajla Anđelovića. Građevina je relativno malih dimenzija, ali veoma zanimljive arhitekture čijim se skladnim proporcijama stvara utisak monumentalnosti.

Originalna po svom živopisu i arhitekturi, ova crkva dugo vremena privlači pažnju naučnika i istraživača, pa ipak, do danas se ne zna tačno da li pripada trinaestom ili četrnaestom veku, da li je bila bugarska ili srpska.

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

Možda vas zanima:

 

Nalazi istraživača Živojina Andrejića govore sledeće – "Ktitor obnove crkve i živopisanja je gospodin Belaur – Bela Uroš, brat despota i budućeg cara Mihajla III Šišmana", a što se tiče datovanja ovaj istraživač dodaje "Specifična arhitektura Svete Bogorodice u Donjoj Kamenici sa dve kule jasno je svrstava u raški stil crkava s kraja 12. i početka 13. veka."

A postoji i mišljenje da je crkvu sagradio veliki vojvoda despota Lazara Brankovića, Mihajlo Anđelović. Isto tako se smatra da su na gornjem spratu naslikani Mihajlo i njegova supruga sa svoja tri sina. 

 

U svakom slučaju, ikonografski i stilski, Bogorodičina crkva u Donjoj Kamenici izdvaja se od svih do sada poznatih crkava na prostoru čitavog Balkana, a neke od fresaka Crkve presvete Bogorodice Donja Kamenica su jedinstvene u srpskom srednjovekovnom slikarstvu.

Bogorodičina crkva ima osnovu krsta nepravilnog oblika, iznad koga se uzdiže kupola. Na njenoj zapadnoj strani se nalazi narteks sa spratom, nad kojim se uzdižu dve male simetrične kule zvonare. Ispred narteksa je nekada postojao drveni egzonarteks sa spratom, od koga su danas vidljivi samo kameni temelji, a njegov približan oblik je prikazan na modelima crkve, naslikanim u ktitorskim kompozicijama. 

Bogorodičina crkva na mapi:

 

 

Komentari(0)

Loading