LUKA I LUKAREVINA Prostorne kulturno istorijske celine i etno lokacije od velikog značaja i lepote

M. M.

15:00

Turizam 0

Dva autentična devetnaestovekovna ambijenta, koja su nastala sasvim spontano.

LUKA I LUKAREVINA Prostorne kulturno istorijske celine i etno lokacije od velikog značaja i lepote
Shutterstock

 

BEBIĆA LUKA

Bebića Luka, zaseok sela Vujinovača, je zaštićena etno celina udaljena 25 km jugozapadno od Valjeva. Staro seosko naselje spontano je nastajalo na južnoj padini planina Jablanik, i Medvednik, uz rečicu Jablanicu, u drugoj polovini 19. veka.

Nastala na rodbinskoj osnovi, predstavlja model u organizaciji sela ovog dela Srbije 19. veka. Brojnost starih sačuvanih stambenih i ekonomskih zgrada i pokretnih predmeta u njima, kao i njihova sraslost sa prirodnim ambijentom, čine ovu ruralnu celinu jedinstvenom u Srbiji. Bebića Luka zajedno sa manastirom Pustinja (16. vek) predstavlja etno turističku celinu Valjevske regije.

Printscreen wikipedia

 

POLJANA LUKAREVINA

Tokom srednjeg veka poljane u aleksandovačkoj župi koje su bile u blizini Aleksandrovca bile se nastanjene, a za razliku od njih one dalje su bile obrađivane i imale objekte za povremeno stanovanje u toku radova u polju.

U Lukarevini je pored vijugavog glavnog poljanskog puta i jednog njegovog kraka grupisano je 22 slobodno orijentisanih podruma nastalih u periodu od sredine XIX do početka XX veka. Da ih je na tom mestu bilo i ranije ukazuju ostaci zatrpanih temelja. Građeni su kao netipizovani objekti, zavisno od mogućnosti vlasnika, kao prizemne i spratne zgrade sa doksatima i bez njih, isključivo kamenom zidanih podruma i četvorovodnih krovova pokrivenih ćeramidom, dok je stambeni deo od čatme, čerpića ili opeke, oblepljene blatnim i okrečenim malterom. Majstori većih i bolje građenih podruma bili su Crnotravci.

 

Printscreen wikipedia

Komentari(0)

Loading