NEĆE DA SE ŽENE Devetsto hiljada neoženjenih muškaraca u Srbiji, SRBI sve stariji ulaze u brak i sve se više razvode, evo šta kaže statistika

Lepote Srbije

20:00

Aktuelno 0

Prema poslednjem popisu stanovništva, u Srbiji ima oko 900.000 neoženjenih muškaraca. Ovaj podatak je zabrinjavajući, a razlozi zašto se muškarci ne žene su raznovrsni.

Svadba
Shutterstock

Prema poslednjem popisu stanovništva, u Srbiji ima oko 900.000 neoženjenih muškaraca. Ovaj podatak je zabrinjavajući, a razlozi zašto se muškarci ne žene su raznovrsni.

Demografski faktori: Smanjenje broja stanovnika u Srbiji tokom poslednjih 10 godina može uticati na broj neoženjenih muškaraca.

Ekonomska situacija: Finansijski faktori igraju ulogu u odluci o braku. Neki muškarci možda ne žele da se venčaju dok ne ostvare određeni ekonomski status ili stabilnost.

Promene u društvu: Tradicionalni koncepti braka i porodice menjaju se tokom vremena. Neki muškarci možda ne žele da se venčaju zbog promena u društvenim normama ili ličnih uverenja.

Lični izbor: Neki muškarci jednostavno ne žele da se venčaju. To može biti zbog ličnih preferencija, straha od obaveza ili drugih faktora.

Nedostatak partnera: Ako je broj žena veći od broja muškaraca, to može dovesti do situacije u kojoj neki muškarci nemaju odgovarajuće partnere za brak.

U svakom slučaju, odluka o venčanju je individualna i zavisi od mnogo faktora. Važno je da svako donese odluku koja odgovara njegovim ličnim potrebama i željama.

A, kada se Srbi konačno odluče na ovaj korak, statistika kaže sledeće:

Prosečna starost pri zaključenju braka u Srbiji varira prema polu. Prema statističkim podacima za 2022. godinu, prosečna starost pri zaključenju braka je za mladoženje  34,1 godina, a za neveste je 31,1 godina.

Ovi podaci ukazuju na trend povećanja prosečne starosti pri zaključenju braka u Srbiji, što takođe može biti posledica različitih faktora kao što su promene u društvenim normama, ekonomska situacija i lični izbori.

Prema statističkim podacima, u 2022. godini u Republici Srbiji zaključen je 32.821 brak, što predstavlja porast od 0,2% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, 26.911 zaključenih prvih brakova pokazuje porast od 2,3% u odnosu na 2021. godinu. Broj zaključenih brakova na 1.000 stanovnika iznosi 4,9.

U istom periodu, u Republici Srbiji je razvedeno 9.813 brakova, što je za 0,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Broj razvedenih brakova na 1.000 stanovnika iznosi 1,5. Prosečna starost muža pri razvodu braka iznosi 45,1 godinu, a za žene 41,5 godina.

Takođe, udeo lica u braku se smanjio sa 55% na 51%, dok je zabeležen porast udela lica koja nisu sklapala brak sa 28% na 31%. Udeo razvedenih povećan je sa 4,9% na 6,1%2.

Maturanti Čačak

MLADOST I LEPOTA SRBIJE Veličanstvene slike maturanata poslate iz ovog grada

Aktuelno

18:00

26 maj, 2024

Čačak - Prelepa slika poslata je sa centralnog trga u Čačku, slika mladosti i životne radosti. Preko 500 učenika završnih razreda srednjih škola u učestvovalo je na tradicionalnom maturskom plesu. Nakon tri meseca vežbanja maturanti su zaigrali čačača, disko ples i valcer pred velikim brojem svojih sugrađana.

Komentari(0)

Loading