VELIKI JUBILEJ Na današnji dan je za posetioce otvorena pećina stara 80 miliona godina

M. M.

11:00

Turizam 0

Resavska pećina je jedna od najznačajnijih turističkih pećina u Srbiji. Nalazi se u istočnoj Srbiji, Gornjoj Resavi, Divljakovačkog polja, ispod venca Babine glave a pripada teritoriji opštine Despotovac, atar sela Jelovac.

VELIKI JUBILEJ Na današnji dan je za posetioce otvorena pećina stara 80 miliona godina
Printscreen

Svi delovi pećine, osim Ulazne dvorane, bogati su kristalnom kalcitnom ornamentikom. Zastupljene su skoro sve vrste pećinskih ukrasa kitnjastih formi od masivnih stubova stalagmita i stalaktita do malih kadica sa perlama na pećinskom dnu.

Pojedine grupe stalagmita ili kolonade dobile si posebno ime poput "Košnice", "Deda i baba", "Porodica Tarana", i dr.

Nakon uređivanja kolonije slepih miševa su napustile ovo prebivalište. Detaljnim istraživanjem utvrđeno je da su u praistoriji u njom boravili ljudi prvenstveno pronalaskom, oruđa, klinova i kamenih vrhova kopalja.

Od 1972. godine otvorena je za turističke posete pa je tih godina dostizala posetu od oko 150.000 ljudi godišnje. Taj broj se vremenom smanjivao pa je 1990. godine pećinu posetilo 46.000 ljudi, 1991, 32-33.000 a 1992. 25. 000 ljudi. Turistička staza iznosi 402 metara, ima betonsku podlogu i stepenište. Izvršena je rasveta a na ulaz je postavljena odgovarajuća kapija.

Za pećinu su znali samo čobani koji su se sklanjali od nevremena sa stadima ovaca. Jedan od čobana je otkriva 1962. godine sa svilajnačkim planinarima. Njen izvorni naziv je bio Divljakovačka pećina po kraškom polju u kome se nalazi. Detaljno su je ispitali novosadski speleolozi, na čelu sa dr. Jovanom Petrovićem.

Radovi na uređenju pećine su trajali 10 godina. Pećina je zvanično otvorena za posetioce 22. aprila 1972. godine. Predstavlja jednu od najstarije ispitanih pećina, stara je oko 80 miliona godina, dok najstariji nakit ima 45 miliona godina. Dužina pećine je 4.500 metara, od čega je istraženo do 2.850 metara, a deo za turistički obilazak je dug oko 800 metara.

Printscreen
 

 

 

Komentari(0)

Loading